fbpx
  • Română

Info

EMS Group e o societate 100% românească care vine cu o experiență internațională de peste 10 ani în domeniul pardoselilor sintetice, câștigată în urma finalizării mai multor proiecte de anvergură în industrii diverse.

icon_widget_image LU-SÂ: 09:00-17:00 icon_widget_image Petru Maior nr.4, Turda, Cluj, România icon_widget_image +40 364 730 119 +40 372 253 910 icon_widget_image office@ems-floor.com
Scoala-EMS

Școala EMS

Școala EMS
Școala EMS

Înscriere în Școala de Aplicatori EMS

Titlul proiectului: „Stagii de practica in domeniul constructiilor pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”

Cod SMIS: 133019

Numărul Contractului de finanțare/data: POCU/633/6/14/133019 din data de 14.08.2020

Proiect cofinanțat din Fondul Capital Uman 2014-2020 prin Programul Operațional Fondul Social European

Axa prioritară / Obiectivul specific: Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe/ Obiectiv specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Beneficiar: Firma EMS FHP SYSTEMS SRL

Perioada de derulare a proiectului: 24 de luni, cu începere din 17.08.2020 și finalizare în data de 16.08.2022.

Valoarea totală eligibilă a contractului este de 2.375.805,95 Lei din care 95% reprezintă valoarea eligibila nerambusabilă (suma de 2.257.015,61 Lei) iar 5% este asigurat din bugetul Beneficiarului (suma de 118.790,34 Lei).

Aria de acoperiere a proiectului: regiunea Nord-Vest.

Scopul proiectului: Prin implementarea acestui proiect EMS FHP SYSTEMS își propune să contribuie la creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă și la dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale ale acestora prin organizarea de stagii de practică și respectiv sesiuni de consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil în domeniul construcțiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului de fașă sunt:

  1. Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea și egalitatea de șanse pe piața muncii. Consilierea profesională oferită tinerilor va produce o îmbunătățire a nivelului de autocunoaștere a fiecărui elev și un sprijin suplimentar în identificarea traseului profesional al fiecăruia.
  2. Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practică dezvoltat prin proiect. În cadrul proiectului sunt rezervate 17 luni pentru atingerea primului obiectiv și 19 pentru atingerea celui de al doilea.

Suplimentar, prezentul proiect va susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate prin proiect și solicitant, în scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă.

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil în domeniul construcțiilor. Pentru selectarea tinerilor care vor beneficia de activitățile proiectului, Solicitantul va încheia contracte de colaborare cu instituții de învățământ secundar superior și terțiar non-universitar axate pe acest domeniu și ulterior, convenții de practică.

Grupul țintă va fi compus din minim 185 de elevi din care cel puțin 15 vor fi tineri cu domiciliul în mediul rural iar minim 4 for fi de etnie rroma. Dintre aceștia, după finalizarea implementării proiectului, minim 139 vor fi certificați ca urmare a activităților la care au participat, cel puțin 39 dintre ei își vor găsi un loc de muncă la încetarea calității de participant iar cel puțin 19 vor urma și alte studii sau cursuri de formare. Prin procedura de selecție a grupului țintă al proiectului se va acorda prioritate elevilor din anii terminali deoarece acețtia au nevoie de sprijin imediat pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul de față va contribui prin activitățile sale la formarea de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor, la corelarea competențelor dobândite în timpul școlii cu cerințele pieței muncii, la consilierea și orientare în carieră a tinerilor din grupul țintă, la promovarea nediscriminării  precum și la creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor din regiunea Nord-Vest.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:

Email:scoalaems@ems-floor.com
Mob.: +40 758 027 906
Tel.:+40 364 730 119

Documente

Document

Anexa 3 - Formular inregistrare GT

Document

Anexa 4 - Declaratie înscriere in grupul țintă

Document

Anexa 5 - Declaratie grup dezavantajat

Document

Procedura Selectie GT Scoala EMS

Informații

Angajare

Anunt angajare pentru pozitia de: Tutore practica in cadrul proiectului „Stagii de practica în domeniul...

Comunicat

Demararea proiectului ”Stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru 185 de elevi în regiunea Nord-vest”

Comunicat

Stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru 185 de elevi în regiunea Nord-vest